Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach

W wyniku wygranego przetargu na zadanie „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach” nasza firma została Generalnym Wykonawcą inwestycji realizowanej przez małopolską gminę Liszki.

Zakres wykonywanych robót obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej i eksploatowanej oczyszczalni o przepustowości Q= 1000 m3/d do przepustowości Q=1600 m3/d. Przewidywany termin zakończenia budowy określany jest na 18 czerwca 2013r. Wartość kontraktu przekracza 10 mln zł netto.

W wyniku rozbudowy oczyszczalni znajdą się na niej nowe obiekty i urządzenia: Sitopiaskownik , Reaktor biologiczny, Osadnik wtórny radialny, Stacja dmuchaw, Instalacja dozowania koagulanta Pix , Stacja zlewna ścieków dowożonych, Przepompownia lokalna ze zbiornikiem odświeżającym , Biofiltr, Silos wapna i Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Zostaną zmodernizowane także istniejące obiekty: Komory stabilizacji osadów, Budynek socjalno-techniczny, Wiaty składowania osadu i Zbiorniki retencyjne.

Realizacja zadania jest częścią większego projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w gminie Liszki” i pozwoli na zaspokojenie potrzeb gminy w zakresie oczyszczania ścieków.