Aktualności

Plan połączenia INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o.

DOKUMENT POBIERZ Plan połączenia spółek INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o.   

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Plan połączenia INTROL SA i PWP Katowice sp. z o.o. została wyłączona

Realizacja: Instalacja transportu i higienizacji osadu

W ubiegłym tygodniu zakończone zostały roboty związane z wykonaniem instalacji do transportu i higienizacji osadu odwodnionego na prasie ślimakowej.  

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Realizacja: Instalacja transportu i higienizacji osadu została wyłączona

Realizacja: Instalacja do separacji skratek i piasku

Uruchomiona instalacja do separacji skratek i piasku o przepustowości Q=100m3/h składa się z: kraty mechanicznej taśmowo-hakowej KTH SCC piaskownika wirowego PWS układu zasilająco-sterującego urządzeniami.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Realizacja: Instalacja do separacji skratek i piasku została wyłączona

Dostawa i montaż układu transportu osadu odwodnionego i skratek

Układ transportu osadu odwodnionego i skratek stanowił: przenośnik spiralny bezwałowy osadu spod wirówki, obrotowy przenośnik spiralny bezwałowy rewersyjny osadu, instalacja do higienizacji osadu wapnem, układ zasilająco-sterowniczy, przenośnik spiralny bezwałowy skratek.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa i montaż układu transportu osadu odwodnionego i skratek została wyłączona

Dostawa i montaż przenośników spiralnych PSP U355 do transportu osadu

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa i montaż przenośników spiralnych PSP U355 do transportu osadu została wyłączona

Dostawa i montaż instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków

Dostawa i montaż instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodzą następujące urządzenia: Kratopiaskownika Prasopłuczki skratek Płuczki piasku Szafy zasilająco-sterowniczej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa i montaż instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków została wyłączona

Dostawa, montaż i uruchomienie kraty mechanicznej zgrzebłowej

W ramach realizacji zadania nasza firma dokonała dostawy, montażu i uruchomienia kraty mechanicznej zgrzebłowej wraz z systemem transportu skratek i robotami towarzyszącymi, w pompowni ścieków. Nowa krata zgrzebłowa separuje ze ścieku zanieczyszczenia stałe i transportuje je na wysokość 9,5m od dna pompowni … Czytaj więcej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa, montaż i uruchomienie kraty mechanicznej zgrzebłowej została wyłączona

Realizacja – dostawa i montaż układu transportu osadu

Montaż przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu odwodnionego

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Realizacja – dostawa i montaż układu transportu osadu została wyłączona

Dostawa, montaż i uruchomienie sitopiaskownika Combi

 

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa, montaż i uruchomienie sitopiaskownika Combi została wyłączona

Dostawa i montaż kraty mechanicznej taśmowo-hakowej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa i montaż kraty mechanicznej taśmowo-hakowej została wyłączona

Układ transportu i higienizacji osadu – zakończenie robót

W ramach realizowanego kontraktu firma PWP Katowice dostarczyła, zamontowała oraz uruchomiła układ transportu i higienizacji osadu, wyposażony w urządzenia następujące urządzenia: przenośniki spiralne bezwałowe osadu odwodnionego po wirówkach – 2 szt. mieszarka osadu z wapnem – 1 szt. przenośniki spiralne bezwałowe … Czytaj więcej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Układ transportu i higienizacji osadu – zakończenie robót została wyłączona

Dostawa, montaz i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa, montaz i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej została wyłączona

Referencje za wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Referencje za wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód została wyłączona

Referencje za roboty modernizacyjne wykonane dla Gminy Poręba

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Referencje za roboty modernizacyjne wykonane dla Gminy Poręba została wyłączona

Dostawa i montaż urządzeń na Oczyszczalni ścieków w Pińczowie

W ramach realizacji kontraktu dostarczyliśmy i zamontowaliśmy: kratę mechaniczne grzebłowe typ SCJ400x4100/6 – 2 szt. kratę ręczną awaryjną typ KR – 1 szt. bezwałowy przenośnik zbiorczy skratek typ PSP U260 – 1 szt. prasopłuczkę skratek typ PS250 – 1 szt. płuczkę … Czytaj więcej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa i montaż urządzeń na Oczyszczalni ścieków w Pińczowie została wyłączona

Zakończono rozruch technologiczny na OŚ w Złotoryi

Zakończył się etap rozruchu techologicznego układu transportu i higienizacji osadu PWP Katowice na oczyszczalni ścieków w Złotoryi. Całkowita długość układu transportu osadu wynosi ponad 120 metrów! Zdjęcia z realizacji dostępne są TUTAJ.

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Zakończono rozruch technologiczny na OŚ w Złotoryi została wyłączona

Dostawa i montaż urządzeń na OŚ w Lubartowie

Dostarczone i zamontowane urządzenia produkcji PWP Katowice: Sitopiaskowniki Combi 18120 z systemem napowietrzania i odtłuszczania ze zintegrowanym sitem bębnowym SB1000 – 2 szt. Przenośnik zbiorczy skratek – 1 szt. Przenośnik zbiorczy piasku – 1 szt. Prasopłuczka skratek – 1 szt. … Czytaj więcej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Dostawa i montaż urządzeń na OŚ w Lubartowie została wyłączona

Złotoryja – etap 1

Prace montażowe pierwszej linii dostarczonego układu transportu osadu odwodnionego

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Złotoryja – etap 1 została wyłączona

Zakończenie robót na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim

Zakończyliśmy realizację robót na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim. Realizacja obejmowała dwa zadania, w ramach których firma PWP Katowice wykonała: dostawę, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej wraz z kanałem nierdzewnym, montaż instalacji odwadniania osadu. Zdjęcia z realizacji znajdują się TUTAJ

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Zakończenie robót na oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim została wyłączona

Prace na Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie

W ramach realizacji kontraktu, firma PWP Katowice wyprodukowała, dostarczyła oraz zamontowała urządzenia techologiczne: Separator – płuczkę piasku – 1 szt. Przenośniki spiralne bezwałowe do transportu osadu odwodnionego – 2 szt. Pomost obsługowy L=18,5m z napędem elektrycznym dla komory osadu czynnego … Czytaj więcej

Posted in Aktualności | Możliwość komentowania Prace na Oczyszczalni Ścieków w Trzebiatowie została wyłączona