Certyfikat UDT dla PWP Katowice

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego poświadczający uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.