Dostawa, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej wraz z praską skratek w Gniewie.

W pierwszym tygodniu lipca bieżącego roku nasza firma dostarczyła, zamontowała oraz uruchomiła kratę taśmowo-hakową wraz z praską skratek.

Urządzenia zabudowane zostały w istniejącym kanale dopływowym ścieków do przepompowni głównej.