News

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Odwiedź nas na Facebooku!

Posted in News | Comments Off on Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!

Realizacja kontraktu: “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”.

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała układ przenośników spiralnych bezwałowych PSP U260 do transportu osadu odwodnionego na suszarnię osadu. ZDJĘCIA Z REALIZACJI

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach”.

Realizacja kontraktu: “Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”.

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia: silos osadu odwodnionego wyposażony w hydrauliczne dno ruchome, układ przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu odwodnionego na suszarnię osadu, układ przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu wysuszonego z suszarni osadu, … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”.

Realizacja kontraktu: “Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia: Przenośniki spiralne wałowe typ PWC380 wersja Ex, do transportu osadu wysuszonego 2 szt. Przenośniki spiralne bezwałowe PSP typ U320, do transportu osadów dowożonych 6 szt. Przenośniki spiralne bezwałowe PSP typ … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Budowa suszarni osadów w Żyrardowie”

Realizacja kontraktu: “Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary – K4/ FS4” w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawiające poziom “0” budowanej Przepomowni Ścieków Garbary – etap montażu urządzeń PWP Katowice: przenośników spiralnych bezwałowych do transportu skratek, płuczek piasku PP250, przenośników spiralnych bezwałowych do transportu piasku.

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary – K4/ FS4” w Poznaniu.

Dyplom dla PWP Katowice Sp. z o.o.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza firma otrzymała dyplom za udział w realizacji projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza.”

Posted in News | Comments Off on Dyplom dla PWP Katowice Sp. z o.o.

Zakończenie robót technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chełmiec, gm. Nowy Sącz

Dnia 01.09.2015r. zakończone zostały prace technologiczne, w ramach których nasza firma dostarczyła i zamontowała urządzenia: Sito pionowe typ OK300, Sitopiaskownik napowietrzany z systemem odtłuszczania typu Combi CT2030FA wyposażony w sito bębnowe obrotowe SB780, Płuczka piasku typ PP250, Dwukomorowa stacja polielektrolitu, … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chełmiec, gm. Nowy Sącz

Zakończenie inwestycji pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)

W ramach kontraktu Firma PWP Katowice Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji wykonała kompleksową modernizację: 1.Węzeł odwadniania osadu, w skład którego wchodziły urządzenia: Wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu o przepustowości Q = 15-20 m3/h, Stacja polielektrolitu trzykomorowa K-3 (na … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Zakończenie inwestycji pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza”- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów

Dnia 09.06.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z realizacją kontraktu: “Budowa solarnej suszarni osadów dla oczyszczalni ścieków w m. Rojów, gm. Ostrzeszów”. w ramach którego Firma PWP Katowice Sp.z o.o. dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia: przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów

Otwarcie zmodernizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach, gm. Sułkowice

Dnia 22.05.2015 r. PWP Katowice zakończyło kolejną inwestycję polegającą na zmodernizowaniu Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach. W ramach inwestycji wykonane zostały: gruntowna przebudowa filtrów, budowa dodatkowego zbiornika czystej wody, zautomatyzowanie procesów technologicznych, nowa technologia uzdatniania wody na kompaktowy system sedymentacji, … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Otwarcie zmodernizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach, gm. Sułkowice

Zakończenie inwestycji pn. “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Dnia 29.05.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót zrealizowanych w ramach inwestycji: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu” Przebudowa instalacji transportu i higienizacji osadu miała na celu … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Zakończenie inwestycji pn. “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

W ramach kontraktu pn. “Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacja obiektów towarzyszących w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie” Firma PWP Katowice jako Podwykonawca Firmy IDS-BUD S.A. dokonała dostawy i montażu następujących urządzeń: przenośniki spiralne bezwałowe … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska

PWP Katowice Sp. z o.o. działając jako Podwykonawca dla Konsorcjum Firm Budimex S.A. – Cadagua S.A. II S.C. w ramach kontraktu pn. “Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska” dokonała dostawy i montażu urządzeń i instalacji: system … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska

Zakończenie inwestycji pn. “Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice”

W środę 29 października 2014 roku, otwarta została rozbudowana i zmodernizowana przez PWP Katowice Sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków w Biertowicach. Wartość inwestycji wyniosła 13.405.778 PLN, a po jej zakończeniu przepustowość oczyszczalni wzrosła do 2510 m3/d.

Posted in News | Comments Off on Zakończenie inwestycji pn. “Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice”

Realizacja kontraktu: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Dnia 09.10.2014r. zawarta została umowa pomiędzy PWP Katowice a PWiK w Jarosławiu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu” Wartość kontraktu … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Realizacja kontraktu: “Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)”

W dniu 13.06.2014r. spółka PWP Katowice zawarła umowę z Zamawiającym: PGKiM Sandomierzu Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sandomierza” – remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Realizacja kontraktu: “Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu – etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)”

Dnia 10.03.2014 r. Firma PWP Katowice zakończyła remont stacji uzdatniania wody na ujęciu w Krymerwizie (Niedzica, gm. Łapsze Niżne)

Remont obejmował zmianę technologii uzdatniania wody, wymianę wszystkich urządzeń technologicznych oraz remont gruntowny budynku stacji uzdatniania wody. Wartość kontraktu wyniosła ponad 2 miliony złotych. Zrealizowany remont stacji uzdatniania wody skutkuje polepszeniem jakości wody poprzez możliwość uzdatniania przy pomocy lamp UV, … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Dnia 10.03.2014 r. Firma PWP Katowice zakończyła remont stacji uzdatniania wody na ujęciu w Krymerwizie (Niedzica, gm. Łapsze Niżne)

Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie

W dniu 1 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Miasta Imielin podpisaliśmy umowę na realizację kontraktu “Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie”. Umowa na kwotę brutto 3.315.051,94 zł została zawarta pomiędzy Inwestorem – Urzędem Miasta … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie

Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie

Spółka PWP Katowice, dążąc do poszerzania swojej oferty realizacyjnej, podjęła się realizacji zadania pod nazwą: “Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie”, podpisująć w dniu 28.06.2013r. Umowę z Gminą Łapsze Niżne. … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica – II postępowanie

Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice

Wykorzystując potencjał firm należących do Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz doświadczenia naszych pracowników podjęliśmy się realizacji zadania pod nazwą: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HARBUTOWICE, podpisując w dniu 04.04.2013 r. umowę z Gminą Sułkowice. Zdj. Podpisanie … Continue reading

Posted in News | Comments Off on Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice