Otwarcie zmodernizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach, gm. Sułkowice

Dnia 22.05.2015 r. PWP Katowice zakończyło kolejną inwestycję polegającą na zmodernizowaniu Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach.
W ramach inwestycji wykonane zostały:

  • gruntowna przebudowa filtrów,
  • budowa dodatkowego zbiornika czystej wody,
  • zautomatyzowanie procesów technologicznych,
  • nowa technologia uzdatniania wody na kompaktowy system sedymentacji, z zastosowaniem procesu aktywnej koagulacji i fluktuacji,
  • wybudowano jednokondygnacyjny, dwupoziomowy budynek, w którym umieszczono urządzenie do aktywnej koagulacji wody surowej.

Zmodernizowane ujęcie uzdatnia do 1 500 m3/d wody.