Zakończenie inwestycji pn. “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu”

Dnia 29.05.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót zrealizowanych w ramach inwestycji: “Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu” Przebudowa instalacji transportu i higienizacji osadu miała na celu przetranspotowanie odwodnionego osadu bezpośrednio z istniejącego budynku na plac składowy osadu.

W ramach inwestycji na Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu zamontowane zostały urządzenia PWP Katowice:

  • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 do transportu osadu odwodnionego (łącznie ponad 38 metrów),
  • mieszarka osadu z wapnem MOW 5-2 zabudowana w ogrzewanym i wentylowanym kontenerze,
  • przenośnik mobilny do transportu osadu odwodnionego,
  • przenośnik wapna,
  • szafa zasilająco-sterownicza układu transportu i higienizacji osadu.

Wartość inwestycji wyniosła 516 600,00 zł brutto.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI