Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

W ramach kontraktu pn. “Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacja obiektów towarzyszących w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie” Firma PWP Katowice jako Podwykonawca Firmy IDS-BUD S.A. dokonała dostawy i montażu następujących urządzeń:

  • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 do transportu osadu odwodnionego,
  • zbiornik buforowy osadu odwodnionego V=22m3 z ruchomym dnem typu RD oraz klapą automatyczną,
  • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U260 do transportu osadu wysuszonego,
  • zbiornik pośredni osadu,
  • mieszarka osadu z wapnem typu MOW 5-2,
  • silos wapna V=10m3 oraz dozownik wapna.

Zakończenie prac nastąpiło w kwietniu 2015 r.
Wartość kontraktu stanowiła kwota 677 200,00 zł netto.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI