Zakończenie robót technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chełmiec, gm. Nowy Sącz

Dnia 01.09.2015r. zakończone zostały prace technologiczne, w ramach których nasza firma dostarczyła i zamontowała urządzenia:

  • Sito pionowe typ OK300,
  • Sitopiaskownik napowietrzany z systemem odtłuszczania typu Combi CT2030FA wyposażony w sito bębnowe obrotowe SB780,
  • Płuczka piasku typ PP250,
  • Dwukomorowa stacja polielektrolitu,
  • Szafy sterownicze dla urządzeń.

ZDJĘCIA Z REALIZACJI