Rozpoczęcie dostawy i montażu urządzeń na oczyszczalni ścieków w Tarnowie.

Zakres robót PWP Katowice w ramach kontraktu pn. „Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie”, obejmuje projekt, dostawę i montaż silosa osadu wstępnie odwodnionego V=50m3, wyposażonego w ruchome dno spiralne, wraz z podłączeniem do instalacji hydrolizy termicznej THP.

Poniżej zdjęcia z pierwszego etapu montażu – konstrukcji wsporczej, koryt ruchomego dna oraz leja silosa: