BIOGAZ

Co to jest Biogaz?

Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych (biogaz rolniczy), oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Nowelizacja Prawa Energetycznego, która weszła w życie dnia 11 marca 2010 roku, (Art. 3 pkt 20a), definiuje biogaz rolniczy, jako: paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej.

Do czego stosowany jest biogaz?

Biogaz ma szerokie zastosowanie jako paliwo dla generatorów prądu elektrycznego, jako źródło energii do ogrzewania wody, a po oczyszczeniu i sprężeniu jako paliwo do napędu silników.


Typowa instalacja składa się zazwyczaj z:

  • Układu podawania biomasy,
  • Komory fermentacyjnej,
  • Zbiornika magazynowego dla przefermentowanego substratu,
  • Zbiornika biogazu,
  • Agregatu kogeneracyjnego,
  • Pochodni biogazu.
Firma PWP Katowice ma w swojej ofercie szeroki zakres urządzeń niezbędnych do wyposażenia biogazowni:Wszystkich zainteresowanych pełną ofertą prosimy o kontakt z naszym doradcą.

Copyright by www.pwpkatowice.pl       Wszelkie prawa zastrzeżone.