O FIRMIE

Już na starcie PWP Katowice postawiło na bardzo dynamiczny rozwój, czego potwierdzeniem jest utworzenie filii w Poznaniu, stworzenie Centrów Produkcyjnych zlokalizowanych w Płocku i Mysłowicach oraz Centrum Serwisowego obejmującego zasięgiem całą Polskę.

Spółka od lat produkuje nowoczesne urządzenia dla oczyszczalni ścieków. Wraz ze wzrastającą świadomością ekologiczną i surowymi normami, wprowadzanymi przez Unię Europejską, pozyskuje nowe grupy odbiorców (np.: zakłady przemysłowe). PWP Katowice stale rozszerza ofertę produkcyjną i handlową tak, aby każdy Klient miał zapewnioną kompleksową obsługę związaną z mechanicznym oczyszczaniem ścieków oraz obróbką i zagospodarowaniem osadu.

Na ofertę Spółki składa się:

Połączenie wiedzy i technologii renomowanych, światowych producentów z kadrą inżynierską PWP Katowice oraz doskonale wyposażonych Centrach Produkcyjnych w Płocku i Mysłowicach pozwala Spółce podjąć się każdego wyzwania.

Siedziba główna PWP Katowice znajduje się w Mysłowicach przy ulicy Katowickiej 60, a o jej lokalizacji przesądziła doskonała sieć połączeń komunikacyjnych z całą Polską oraz dostęp do wybitnych specjalistów mieszkających w Aglomeracji Śląskiej.

W biurze Spółki pracuje zespół konsultantów technicznych zajmujących się indywidualnym doradztwem w zakresie wykorzystania oferowanych technologii, który służy również pomocą w opracowaniu planu finansowania inwestycji.

26 listopada 2007 roku podpisaliśmy umowę inwestycyjną z Grupą Kapitałową INTROL S.A.
Podejmując współpracę z Grupą poszerzyliśmy znacznie zakres jej działalności, gdyż dotychczas firma nie skupiała w sobie spółek związanych bezpośrednio z ekologią i z mechanicznym oczyszczaniem ścieków oraz obróbką wraz z zagospodarowaniem osadu. Uzyskaliśmy również znaczne środki finansowe na dalszy rozwój działalności i inwestowanie w projekty badawcze prowadzące do wprowadzenia na polski rynek nowych technologii.

W ramach współpracy pomiędzy firmami wchodzącymi w skład Grupy nasza kadra została wzmocniona przez szerokie grono specjalistów różnych dziedzin automatyki, zyskaliśmy również dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych, co bez wątpienia przeniesie się jeszcze bardziej na kompleksowość oraz wzrost jakości świadczonych przez nas usług. Poszerzył się również zakres dystrybucji naszych produktów. Od listopada 2010 Spółka INTROL S.A. posiada 100% udziałów Spółki PWP Katowice.


Zapraszamy do współpracy biura projektów, firmy inżynieryjno-budowlane, jednostki administracji publicznej, placówki naukowe oraz przedsiębiorstwa.

Szczegółowych informacji udzielają nasi doradcy.

Copyright by www.pwpkatowice.pl       Wszelkie prawa zastrzeżone.