Dn. 17.05.2016

Realizacja kontraktu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach".


W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała układ przenośników spiralnych bezwałowych PSP U260

do transportu osadu odwodnionego na suszarnię osadu.


Dn. 10.03.2016

Realizacja kontraktu: "Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu".

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:

- silos osadu odwodnionego wyposażony w hydrauliczne dno ruchome,
- układ przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu odwodnionego na suszarnię osadu,
- układ przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu wysuszonego z suszarni osadu,


Odwiedź nas na Facebooku!

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku!


Dn. 12.11.2015

Realizacja kontraktu: "Budowa suszarni osadów w Żyrardowie".

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:

- Przenośniki spiralne wałowe typ PWC380 wersja Ex, do transportu osadu wysuszonego - 2 szt.
- Przenośniki spiralne bezwałowe PSP typ U320, do transportu osadów dowożonych - 6 szt.
- Przenośniki spiralne bezwałowe PSP typ U320, do transportu osadu odwodnionego - 8 szt.
- Silos osadów dowożonych V=10m3 wyposażony w spiralne dno ruchome RD - 1 szt.
- Silos osadów odwodnionych V=20m3 wyposażony w spiralne dno ruchome RD - 1 szt.
- Mieszarka osadów z wapnem typ MOW5-2 - 1 szt.
- Pompa osadów wraz z rurociągiem tłocznym i armaturą - 1 kpl.


Dn. 29.10.2015

Realizacja kontraktu: "Projekt i budowa Przepompowni Ścieków Garbary - K4/ FS4" w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawiające poziom "0" budowanej Przepomowni Ścieków Garbary - etap montażu urządzeń PWP Katowice:
 • przenośników spiralnych bezwałowych do transportu skratek,
 • płuczek piasku PP250,
 • przenośników spiralnych bezwałowych do transportu piasku.

Dn. 12.10.2015

Dyplom dla PWP Katowice Sp. z o.o.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza firma otrzymała dyplom za udział w realizacji projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza."


Dn. 10.09.2015

Zakończenie robót technologicznych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Chełmiec, gm. Nowy Sącz

Dnia 01.09.2015r. zakończone zostały prace technologiczne, w ramach których nasza firma dostarczyła i zamontowała urządzenia:

 • Sito pionowe typ OK300,
 • Sitopiaskownik napowietrzany z systemem odtłuszczania typu Combi CT2030FA wyposażony w sito bębnowe obrotowe SB780,
 • Płuczka piasku typ PP250,
 • Dwukomorowa stacja polielektrolitu,
 • Szafy sterownicze dla urządzeń.


Dn. 30.06.2015

Zakończenie inwestycji pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sandomierza"- Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu - Etap II (Wymiana instalacji, maszyn i urządzeń).

W ramach kontraktu Firma PWP Katowice Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca inwestycji wykonała kompleksową modernizację:

1.Węzeł odwadniania osadu, w skład którego wchodziły urządzenia:

 • Wirówka dekantacyjna do odwadniania osadu o przepustowości Q = 15-20 m3/h,
 • Stacja polielektrolitu trzykomorowa K-3 (na proszek i emulsję),
 • Pompy do osadu oraz polielektrolitu.
2. Węzeł mechanicznego oczyszczania ścieków, w skład którego wchodziły urządzenia:
 • Krata taśmowo-hakowa KTH o prześwicie 3 mm i przepustowości Q = 1080 m3/h,
 • Prasopłuczka skratek typ PS250,
 • Przenośniki osadu.
3. Węzeł reaktorów biologicznych,
4. Pompownia ścieków dowożonych wraz ze zbiornikiem buforowym,
5. Pompownia ścieków surowych,
6. Sieci zewnętrzne międzyobiektowe,
6. Układ elektryki i AKPiA.

Wartość kontraktu wyniosła 2.050.521,77 PLN Brutto.


Dn. 09.06.2015

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Rojów, gmina Ostrzeszów

Dnia 09.06.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z realizacją kontraktu: "Budowa solarnej suszarni osadów dla oczyszczalni ścieków w m. Rojów, gm. Ostrzeszów". w ramach którego Firma PWP Katowice Sp.z o.o. dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:

 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 Podwójne, przeznaczone do transportu osadu,
 • przenośnik spiralny bezwałowy PSP typu U355, przeznaczony do transportu osadu,
 • szafa sterownicza dla urządzeń.


Dn. 03.06.2015

Otwarcie zmodernizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach, gm. Sułkowice

Dnia 22.05.2015 r. PWP Katowice zakończyło kolejną inwestycję polegającą na zmodernizowaniu Stacji Uzdatniania Wody w Harbutowicach.
W ramach inwestycji wykonane zostały:

 • gruntowna przebudowa filtrów,
 • budowa dodatkowego zbiornika czystej wody,
 • zautomatyzowanie procesów technologicznych,
 • nowa technologia uzdatniania wody na kompaktowy system sedymentacji, z zastosowaniem procesu aktywnej koagulacji i fluktuacji,
 • wybudowano jednokondygnacyjny, dwupoziomowy budynek, w którym umieszczono urządzenie do aktywnej koagulacji wody surowej.

Zmodernizowane ujęcie uzdatnia do 1 500 m3/d wody.


Dn. 01.06.2015

Zakończenie inwestycji pn. "Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu"

Dnia 29.05.2015r. nastąpił odbiór końcowy robót zrealizowanych w ramach inwestycji: "Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu" Przebudowa instalacji transportu i higienizacji osadu miała na celu przetranspotowanie odwodnionego osadu bezpośrednio z istniejącego budynku na plac składowy osadu.
W ramach inwestycji na Oczyszczalni Ścieków w Jarosławiu zamontowane zostały urządzenia PWP Katowice:

 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 do transportu osadu odwodnionego (łącznie ponad 38 metrów),
 • mieszarka osadu z wapnem MOW 5-2 zabudowana w ogrzewanym i wentylowanym kontenerze,
 • przenośnik mobilny do transportu osadu odwodnionego,
 • przenośnik wapna,
 • szafa zasilająco-sterownicza układu transportu i higienizacji osadu.

Wartość inwestycji wyniosła 516 600,00 zł brutto.


Dn. 20.04.2015

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie

W ramach kontraktu pn. "Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacja obiektów towarzyszących w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie" Firma PWP Katowice jako Podwykonawca Firmy IDS-BUD S.A. dokonała dostawy i montażu następujących urządzeń:

 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 do transportu osadu odwodnionego,
 • zbiornik buforowy osadu odwodnionego V=22m3 z ruchomym dnem typu RD oraz klapą automatyczną,
 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U260 do transportu osadu wysuszonego,
 • zbiornik pośredni osadu,
 • mieszarka osadu z wapnem typu MOW 5-2,
 • silos wapna V=10m3 oraz dozownik wapna.

Zakończenie prac nastąpiło w kwietniu 2015 r.
Wartość kontraktu stanowiła kwota 677 200,00 zł netto.


Dn. 25.03.2015

Zakończenie robót montażowych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska

PWP Katowice Sp. z o.o. działając jako Podwykonawca dla Konsorcjum Firm Budimex S.A. - Cadagua S.A. II S.C. w ramach kontraktu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kostrzyńska" dokonała dostawy i montażu urządzeń i instalacji:

system przenośników do transportu osadu oraz linia higienizacji osadu

 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu U320 poziome, ukośne - łącznie ponad 80 metrów,
 • przenośniki spiralne bezwałowe PSP typu O300 pionowe - łącznie ponad 9 metrów,
 • silos wapna V=21m3,
 • mieszarka osadu z wapnem typu MOW 10-2,
 • przenośniki wapna PSP typu O100.

układ zagęszczania osadu
 • trzykomorowa stacja polielektrolitu K-3,
 • rurociągi osadu, polielektrolitu, wody technologicznej, dezintegracji,
 • pompy osadu i polielektrolitu,
 • maceratory osadu surowego,
 • przepływomierze elektromagnetyczne,
 • montaż zagęszczarek osadu,
 • szafy zasilająco-sterownicze dla układu zagęszczania osadu.

układ odwadniania osadu
 • trzykomorowa stacja polielektrolitu K-3,
 • rurociągi osadu, polielektrolitu, wody technologicznej,
 • pompy osadu i polielektrolitu,
 • przepływomierze elektromagnetyczne, czujnik mętności,
 • montaż wirówek dekantacyjnych,
 • szafy zasilająco-sterownicze dla układu odwadniania osadu.

elementy i konstrukcje ze stali nierdzewnej.


Wartość kontraktu wyniosła 2 102 535,00 zł netto.
Odbiór końcowy prac nastąpił w marcu 2015 r.


Dn. 29.10.2014

Zakończenie inwestycji pn. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice"

W środę 29 października 2014 roku, otwarta została rozbudowana i zmodernizowana przez PWP Katowice Sp. z o.o. oczyszczalnia ścieków w Biertowicach.

Wartość inwestycji wyniosła 13.405.778 PLN, a po jej zakończeniu przepustowość oczyszczalni wzrosła do 2510 m3/d.


Dn. 09.10.2014

Realizacja kontraktu: "Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu"

Dnia 09.10.2014r. zawarta została umowa pomiędzy PWP Katowice a PWiK w Jarosławiu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt i wykonanie przebudowy instalacji higienizacji i transportu osadu związanej z budynkiem zagęszczania i odwadniania osadu w Oczyszczalni ścieków w Jarosławiu"

Wartość kontraktu wynosi 516.600,00 PLN Brutto.


Dn. 13.06.2014

Realizacja kontraktu: "Remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu - etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)"

W dniu 13.06.2014r. spółka PWP Katowice zawarła umowę z Zamawiającym: PGKiM Sandomierzu Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Sandomierza" - remont i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Sandomierzu - etap II (wymiana instalacji, maszyn i urządzeń)".

Wartość kontraktu wynosi 2.050.521,77 PLN Brutto.


Dn. 10.03.2014

Firma PWP Katowice zakończyła remont stacji uzdatniania wody na ujęciu w Krymerwizie (Niedzica gm. Łapsze Niżne). :::więcej:::


Dn. 03.07.2013

Realizacja nowego kontraktu pn. "Budowa reaktora biologicznego z dodtakowym wyposażeniem na oczyszczalni ścieków w Imielinie". :::więcej:::


Dn. 01.07.2013

Spółka PWP Katowice, dążąc do poszerzania swojej oferty realizacyjnej, podjęła się realizacji zadania pod nazwą: "Remont stacji uzdatniania wody w wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica - II postępowanie", podpisująć w dniu 28.06.2013r. Umowę z Gminą Łapsze Niżne. :::więcej:::


Dn. 04.04.2013

Wykorzystując potencjał firm należących do Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz doświadczenia naszych pracowników podjęliśmy się realizacji zadania pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice." :::więcej:::


Dn. 14.12.2012

Konkurs na: "Hasło reklamowe dla produktu firmowego" rozstrzygnięty! :::więcej:::


Dn. 08.10,2012

PWP Katowice ogłasza konkurs na: "Hasło reklamowe dla produktu firmowego" :::więcej:::


Dn. 22.06.2012

Konsekwentnie rozszerzając swoją ofertę realizacyjną firma wzięła udział w postępowaniu na realizację zadania pn. "Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice". I tu również zanotowaliśmy sukces zdobywając pierwsze miejsce i tytuł Generalnego Wykonawcy z podwykonawcą - firmą Maxbud z Krakowa. :::więcej:::


Dn. 19.04.2012

W wyniku wygranego przetargu na zadanie "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach" nasza firma została Generalnym Wykonawcą inwestycji realizowanej przez małopolską gminę Liszki. :::więcej:::

Copyright by www.pwpkatowice.pl       Wszelkie prawa zastrzeżone.