Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej w miejscowości Harbutowice

Wykorzystując potencjał firm należących do Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz doświadczenia naszych pracowników podjęliśmy się realizacji zadania pod nazwą: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY POWIERZCHNIOWEJ W MIEJSCOWOŚCI HARBUTOWICE, podpisując w dniu 04.04.2013 r. umowę z Gminą Sułkowice.

suwharbutowice
Zdj. Podpisanie Umowy: Burmistrz Gminy Sułkowice – Piotr Pułka
i Prezes Zarządu PWP Katowice – Bogusław Kyć (z lewej)

Do 15 października 2014 r. PWP Katowice, w ramach realizacji kontraktu, we współpracy z krakowską firmą Maxbud wybuduje nowy budynek koagulacji i zbiornik wody oraz zmodernizuje istniejący budynek filtrów i odmulniki. Woda surowa z ujęcia zostanie dostarczona na teren stacji przebudowanymi rurociągami poprzez nowe kraty rzadką i gęstą.

W procesie technologicznym uzdatniania wody zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania oparte na wysokosprawnej koagulacji z mikropiaskiem i sedymentacji oraz na filtrach otwartych, wykonanych w technologii drenażu szczelinowego. Stacja pracować będzie w systemie pełnej automatyki wyposażonym w układ sterowania sygnalizacji i wizualizacji oraz awaryjnym zasilaniem z agregatu prądotwórczego.

Wydajność zmodernizowanej stacji wynosić będzie 1200m3/d. Realizacja zadania pozwoli na pełne zaopatrzenie w wodę o wysokich parametrach jakościowych odbiorców korzystających z dostaw z tego ujęcia.

Wysokość kontraktu opiewa na ponad 5mln zł.