Babimost

babimost_3
babimost_1babimost_2babimost_4

Opis produktu

Obiekt Oczyszczalnia ścieków Babimost
Urządzenia

1. Stacja zlewna ścieków dowożonych KPZ FEKO+

2. Przepompownia polimerobetonowa + pionowy przenośnik spiralny z systemem separacji skratek OK250-P/SS

3. Sitopiaskownik CT 0830 z płuczką skratek i płuczką piasku

4. Wirówka typ D3LC30 HP

5. Węzeł higienizacji osadów odwodnionych:
– przenośnik spiralny bezwałowy PSP 260
– mixer odwodnionego osadu z wapnem MOW 5-2
– przenośnik spiralny bezwałowy PSP 320
– silos na wapno 25m3
– przenośnik spiralny bezwałowy PSP 200 do transportu wapna
– przenośnik spiralny bezwałowy PSP 200 do transportu wapna

Termin realizacji 2010 r.
Klient/Inwestor WODKAN Poznań