Biertowice

cam00270
cam00272cam00273cam00275

Opis produktu

Zakres rozbudowy oczyszczalni obejmował budowę nowych obiektów oraz dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych:

  • Pompownia I-go stopnia,
  • Sito pionowe,
  • Stacja mechanicznego oczyszczania i odwadniania osadu,
  • Wiata osadu odwodnionego,
  • Blok biologicznego oczyszczania ścieków,
  • Stacja dmuchaw,
  • Budynek energetyczny
Nazwa kontraktu Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Biertowicach, Gmina Sułkowice
Termin realizacji 04.2012 – 10.2014
Kwota realizacji 10.890.00,00 zł netto
Klient/Inwestor Urząd Miejski w Sułkowicach