Bircza

Bircza002
Bircza003Bircza005Bircza001

Opis produktu

W ramach kontraktu firma PWP Katowice dostarczyła, zamontowała oraz dokonała rozruchu urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków:

  1. Sitopiaskownik typu Combi CT2030FA wyposażony sito bębnowe obrotowe SB780 czyszczonym hydraulicznie oraz system napowietrzania i odtłuszczania.
  2. Płuczkę piasku typ PP250.