Chełmiec

wp_20150904_007_360x640
wp_20150904_001_360x640wp_20150904_008_360x640wp_20150904_011_360x640

Opis produktu

W ramach kontraktu na oczyszczalni ścieków zabudowane zostały następujące urządzenia technologiczne:

  • Sito pionowe typ OK300,
  • Sitopiaskownik napowietrzany z systemem odtłuszczania typu Combi CT2030FA wyposażony w sito bębnowe obrotowe SB780,
  • Płuczka piasku typ PP250,
  • Dwukomorowa stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,
  • Szafy sterownicze dla urządzeń.
Nazwa kontraktu Przebudowa z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chełmiec
Termin realizacji 08.2014 – 09.2015
Kwota realizacji 307.000,00 zł netto
Klient/Inwestor SCHWANDER POLSKA Sp. z o.o. Spółka komandytowa