Łódź CWS-boco

image004
image006image001image005

Opis produktu

W ramach realizowanej na obiekcie zakładu CWS-boco w Łodzi inwestycji, nasza firma zaprojektowała, dostarczyła i zamontowała instalację do separacji piasku ze ścieku poprodukcyjnego, wyposażoną w pompowy układ tłoczny pulpy piaskowej, piaskownik wirowy PWS o przepustowości 9 m3/h, rurociągi technologiczne oraz system automatyki i sterowania.

 

Nazwa kontraktu  Dostawa układu separacji piasku
Termin realizacji  08.2016 r.
Kwota realizacji  90.000,00 zł netto
Klient/Inwestor CWS-boco Polska Sp. z o.o.