Czarne

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opis produktu

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła, zamontowała i uruchomiła następujące urządzenia technologiczne:

  • Sitopiaskownik typu Combi 1280 z sitem bębnowym SB600/6 zintegrowany z płuczką piasku,
  • Przenośniki spiralne bezwałowe PSP U320 do transportu osadu odwodnionego,
  • Układ higienizacji: Silos wapna V=10m3, mieszarka osadu z wapnem MOW5-2, dozowniki wapna PSP O100,
  • Jednokomorową stację polielektrolitu K-1.
Nazwa kontraktu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Czarne
Termin realizacji 04.2015 – 08.2015
Kwota realizacji 383.000,00 zł netto
Klient/Inwestor EKOWODROL Sp. z o.o.