Kłomince

Klomnice_3
Klomnice_1Klomnice_2

Opis produktu

W ramach realizacji kontraktu pn. „Dostawa i montaż sitopiaskownika o przepływie Qmax=40 l/s na Oczyszczalni Ścieków w Kłomnicach” nasza firma dostarczyła, zamontowała oraz uruchomiła sitopiaskownik z sitem spiralnym oraz konstrukcją wsporczą.

Termin realizacji 07.2017
Klient/Inwestor Gmina Kłomnice