Końskie

wp_20150611_012
wp_20150611_002wp_20150611_004wp_20150611_005wp_20150611_006wp_20150611_010wp_20150611_014wp_20150611_016wp_20150611_021wp_20150611_022wp_20150611_026wp_20150611_029

Opis produktu

Kontrakt realizowany przez PWP Katowice w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” polegał na dostawie, montażu i uruchomieniu następujących urządzeń technologicznych:

  • Sitopiaskownik z sitem bębnowym obrotowym SB780 wraz z systemem napowietrzania i odtłuszczania,
  • Płuczka piasku,
  • Prasopłuczka skratek,
  • Krata ręczna awaryjna,
  • Przenośnik spiralny skratek,
  • Przenośniki spiralny piasku,
  • Krata taśmowo-hakowa,
  • Pomost nierdzewny,
  • Szafy sterownicze dla urządzeń.
Nazwa kontraktu Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Kornicy
Odbiór robót IV kwartał 2014 r.
Kwota realizacji 720.000,00 zł netto
Klient/Inwestor AZE Zając, Kościołek Sp.J. / PWiK Końskie