Łąkta Górna

latka_2
latka_1latka_3latka_4

Opis produktu

W ramach kontraktu nasza firma wykonała dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń technologicznych:

  • Sitopiaskownik typu Combi 1260FA z systemem napowietrzania i odtłuszczania,
  • Płuczkę piasku typu PP160,
  • Przenośnik spiralny bezwałowy typu PSP U320 do transportu skratek,
  • Podest obsługowy dla sitopiaskownik,

ponadto:

  • roboty demontażowe i rozbiórkowe w budynku oczyszczalni,
  • roboty budowlane na oczyszczalni,
  • instalacje elektryczne,
  • roboty drogowe – dojazd do kontenerów na skratki i piasek.
Nazwa kontraktu Odbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej
Termin realizacji 05.2012 – 10.2012 r.
Kwota realizacji 540.628,00 zł netto
Klient/Inwestor Gmina Żegocina