Majdan Królewski

cam00153
cam00152image001image002image003

Opis produktu

Zakres realizowanych przez naszą firmę robót obejmował dostawę, montaż oraz uruchomienie:

  • Zbiornika magazynowego wody wstępnie oczyszczonej o pojemności użytkowej 80 m3,
  • Osadnik wielostrumieniowy – Separator Lamella typu PWP SL60 z flokulatorem,
  • Instalacje technologiczne – rurociągi z wyposażeniem.
Nazwa kontraktu Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Cmolas i Majdan Królewski
Termin realizacji 02.2014 -06.2014
Kwota realizacji 530.000,00 zł netto
Klient/Inwestor MILKOMATIC Sp. z o.o.