Niedzica

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Opis produktu

W ramach realizowanego kontraktu firma PWP Katowice wykonała remont budynku stacji uzdatniania wody (SUW) w zakresie robót budowlanych, instalacji elektrycznych oraz wymiany urządzeń technologicznych:

1. modernizacja ujęcia poprzez zastosowanie kosza szczelinowego z funkcją czyszczenia sprężonym powietrzem z wyposażeniem ujęcia w stację monitorującą z automatycznym odcięciem przepływu w przypadku napływu wody w wysokim poziomie mętności,

2. demontaż istniejących urządzeń technologicznych (filtrów ciśnieniowych),

3. montaż fabrycznie nowych urządzeń technologicznych służących uzdatnianiu wody poprzez:

  • proces koagulacji z zastosowaniem separatora lamellowego,
  • filtrację za pomocą filtrów otwartych, z wkładem piaskowym, samopłuczących,
  • dezynfekcję wody za pomocą lampy UV,
  • oczyszczanie (z zastosowaniem separatora lamellowego) i zawracanie wód popłucznych,
  • adaptację istniejącego zbiorniku wody płucznej na zbiornik do gromadzenia osadu,
  • wykonanie instalacji automatycznego sterowania systemem technologicznym stacji uzdatniania wody.
Nazwa kontraktu Remont stacji uzdatniania wody wraz z wymianą urządzeń technologicznych w miejscowości Niedzica
Termin realizacji 07.2013 – 03.2014 r.
Kwota realizacji 1.791.786,99 zł netto
Klient/Inwestor Gmina Łapsze Niżne