Opoczno

wp_20150610_028
wp_20150610_022wp_20150610_023wp_20150610_026wp_20150610_027wp_20150610_028wp_20150610_030wp_20150610_033wp_20150610_034

Opis produktu

W ramach kontraktu firma PWP Katowice dostarczyła, zamontowała i uruchomiła następujące urządzenia technologiczne:

  • Piaskownik napowietrzany typ PPS 12120 z odtłuszczaczem,
  • Płuczka piasku typu PP250,
  • Stacja zlewcza ścieków dowożonych,
  • Wyposażenie osadników wtórnych D=20m (Zgarniacz radialny osadu ZRO, deflektor centralny, obwodowe koryta odpływowe z przelewami pilastymi) – 3 kpl.
Nazwa kontraktu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie
Termin realizacji 03.2015 – 11.2015 r.
Kwota realizacji 870.000,00 zł netto
Klient/Inwestor AZE Zając, Kościółek