Ostróda

Ostroda_3
Ostroda_10Ostroda_13Ostroda_14Ostroda_15Ostroda_3Ostroda_4Ostroda_5Ostroda_8Ostroda_9

Opis produktu

Dostawa i montaż Przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu odwodnionego na prasie ślimakowej:

  • Przenośnik spiralny bezwałowy PSP U320 odbierający osad z prasy i transportujący do przenośnika rewersyjnego;
  • Przenośnik spiralny bezwałowy PSP U320 rewersyjny z dwoma końcowymi wysypami osadu na naczepy.
Termin realizacji 07.2017
Inwestor PWiK Ostróda Sp. z o.o.