Oświęcim

sdr
Oswiecim01Oswiecim02Oswiecim03Oswiecim04Oswiecim05Oswiecim06Oswiecim07davdavsdrsdr

Opis produktu

W ramach realizacji kontraktu dostarczyliśmy i zamontowaliśmy układ transportu osadu odwodnionego, w skład którego wchodziły następujące urządzenia produkcji PWP Katowice:

1. Przenośnik główny – dwukorytowy przenośnik spiralny bezwałowy osadu typu TWIN U320 o długości 14m, wyposażony w 4 wysypy z czego 3 wyposażone w zasuwy z napędem elektrycznym oraz 2 automatycznie podciągane rękawy wysypowe z napędem elektrycznym,

2. Przenośnik rozładunku nr 1 – dwukorytowy rewersyjny przenośnik spiralny bezwałowy osadu typu TWIN U320 o długości 5,5 m, wyposażony w 2 wysypy z automatycznie podciąganymi rękawami wysypowymi z napędem elektrycznym,

3. Przenośnik rozładunku nr 2 – dwukorytowy rewersyjny przenośnik spiralny bezwałowy osadu typu TWIN U320 o długości 5,5 m, wyposażony w 2 wysypy z automatycznie podciąganymi rękawami wysypowymi z napędem elektrycznym,