Piaskownik wirowy PWS

pws

Opis produktu

Opis

Piaskownik wirowy przeznaczony jest do odseparowywania piasku ze ścieków komunalnych i przemysłowych.

Sposób działania

Ścieki dopływają króćcem wlotowym do komory wewnętrznej piaskownika. W wyniku ruchu wirowego strumienia, siły odśrodkowej i grawitacji, ziarna piasku oraz cząstki o wysokiej masie właściwej opadają na dno zbiornika. Mieszanina ścieków i zawiesiny organicznej dostaje się do króćca odpływowego, natomiast nagromadzony piasek zostaje usunięty na zewnątrz piaskownika za pomocą przenośnika spiralnego lub pompy mamutowej pulpy piasku.

Wyposażenie

 • motoreduktor,
 • spirala bezwałowa lub wałowa ze stali specjalnej,
 • pompa mamutowa pulpy piasku (opcja),
 • system napowietrzania (opcja),
 • automatyczny spust części pływających (opcja),
 • system odtłuszczania (opcja),
 • ocieplenie (opcja).

Zalety

 • zwarta, solidna budowa,
 • brak łożysk pracujących pod powierzchnią ścieków,
 • niskie zużycie energii,
 • praca bezobsługowa,
 • duża wydajność,
 • wysoka skuteczność separacji piasku,
 • indywidualna konfiguracja (kierunek wlotów i wylotów) zgodnie z potrzebami Klienta.

Parametry techniczne

Przepustowość do 600 m3/h
Stopień usuwania piasku 95% przy średnicy ziaren 0,2 mm
Doprowadzenie ścieków pompowo lub grawitacyjnie
Materiał zbiornik, pokrywy oraz podpory – stal nierdzewna spirala – stal specjalna (opcja – stal nierdzewna)

Zadaj pytanie >>