Piechowice WEPA

Wepa003
Wepa001Wepa002Wepa003

Opis produktu

Realizacja zadania polegała na dostawie i montażu Sita w kanale typ SK500 o max. przepustowości 180 m3/h ścieku z przemysłu celulozowo – papierniczego. 

Urządzenie zostało zamontowane na linii ściekowej z nowej maszyny papierniczej przetwarzającej celulozę.