Piekary

liszki_7
liszki_1liszki_2liszki_3liszki_4liszki_5liszki_6liszki_8

Opis produktu

PWP Katowice w okresie od 30.04.2012r. do 18.06.2013r. wykonało kompleksową rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Piekarach gmina Liszki. W ramach rozbudowy i modernizacji przepustowość oczyszczalni wzrosła z 1000 do 1600 m3/d, a nasza firma wykonała następujące obiekty:

  • stopień mechaniczny składający się z komory rozprężnej i sitopiaskownika,
  • część biologiczną składającą się z dwóch reaktorów biologicznych i osadnika wtórnego,
  • część osadową: układ odwadniania i transportu osadu, modernizację zbiorników biologicznych na komory stabilizacji osadu, modernizację wiat do składowania osadów,
  • stację zlewczą ścieków dowożonych,
  • budynek stacji dmuchaw,
  • rozbudowę istniejącego budynku socjalno – technicznego.
Nazwa kontraktu Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Piekarach
Termin realizacji 04.2012 – 06.2013
Kwota realizacji 10.390.162,17 zł netto
Klient/Inwestor GMINA LISZKI