Pionki

3
12578496

Opis produktu

W ramach realizacji kontraktu pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki” nasza firma dokonała dostaw urządzen technologicznych:

Sitopiaskownik typ Combi 12120FA z systemem napowietrzania i odtłuszczania, wyposażony w sito bębnowe SB1000 – 2 szt.

Przenośnik zbiorczy skratek PSP U260 – 1 szt.

Przenośnik zbiorczy piasku PSP U260 – 1szt.

Prasopłuczka skratek PS250 – 1 szt.

Płuczka piasku PP250 – 1 szt.

Zgarniacz radialny dla osadnika wtórnego D=19m wyposażony w ślimakowy systemem zgarniania części pływających – 2 kpl.