Piotrków Trybunalski

SAMSUNG CAMERA PICTURES
SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Opis produktu

W ramach kontraktu nasza firma wykonała roboty polegające na kompleksowej dostawie, montażu oraz uruchomieniu urządzeń dla poszczególnych obiektów:

  • Stacja higienizacja osadu – Obiekt nr 25,
  • Zgarniacze radialne osadu ze ślimakowym systemem zgarniania części pływających (2 szt.) w dwóch osadnikach wtórnych o średnicy 40m – Obiekt nr 7A i 7B,
  • Deflektory – Obiekt nr 7A i 7B,
  • Wyposażenie zbiornika pokoagulacyjnego – Obiekt nr 26.
Nazwa kontraktu Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim
Termin realizacji 07-2013 – 09.2014 r.
Kwota realizacji 906.892,24 zł netto
Klient/Inwestor MOLEWSKI Sp. z o.o.