Płuczka piasku PP

pp

Opis produktu

Opis

Jest to najlepsze rozwiązanie dla obróbki oddzielonego ze ścieku piasku do wymaganej wysokiej jakości, w wyniku połączenia działania sił wirowych i grawitacyjnych w stożkowo-kołowej konstrukcji zbiornika. Urządzenie pełni funkcję separatora piasku zblokowanego z płuczką piasku.

Działanie

Strumień ścieku napływając stycznie do wnętrza zbiornika wytwarza siły odśrodkowe, powodują oddzielenie piasku od wody. Piasek i cięższe materiały pod wypływem siły grawitacyjnej osadzają się w dolnej części zbiornika wyposażonej w dysze płuczące, do których podawany jest strumień wody pod ciśnieniem. Powoduje to fluidyzację zawartości zbiornika. Dodatkowo w wyniku ruchu obrotowego mieszadła i specjalnie ukształtowanych łopatek mieszających następuje rozdzielenie części mineralnych od organicznych. Części mineralne (piasek) gromadzą się w dolnej części komory skąd są usuwane poprzez przenośnik spiralny, w którym następuje odwadnianie piasku, a następnie zrzut do kontenera. Odseparowany materiał organiczny jest cyklicznie usuwany w środkowej części zbiornika przy zastosowaniu automatycznej zasuwy z napędem elektrycznym. Woda popłuczna odprowadzana jest przelewem zlokalizowanym w górnej części urządzenia.

Wyposażenie

 • zbiornik,
 • transporter spiralny piasku,
 • mieszadło dwuramienne,
 • układ płukania automatycznego,
 • dysze płuczące,
 • odpływ popłuczyn,
 • zasuwa automatycznego spustu substancji organicznych,
 • króciec spustowy – serwisowy,
 • ogrzewanie i izolacja termiczna urządzenia (opcja),
 • workownica piasku (opcja).

Zalety

 • funkcjonalność kompaktowej konstrukcji,
 • zawartość części organicznych w wypłukanym piasku poniżej 3%,
 • wysoka skuteczność separacji i odwodnienia piasku,
 • małe prędkości obrotowe,
 • niskie zużycie energii.

Parametry techniczne

Przepustowość: do 100 m3/h
Średnica zbiornika: do 2600 mm
Efektywność separacji piasku: 95% dla ziarna ≥0,2mm
Redukcja części organicznych: ≥ 97%
Odwodnienie piasku: do 90%
Materiał: stal nierdzewna


Karta katalogowa

Zadaj pytanie >>