Podlesie Katowice

CAM00057
CAM00055CAM00056CAM00067Digital StillCameraDigital StillCameraDigital StillCameraDigital StillCameraDigital StillCameraDigital StillCameraDigital StillCameraDigital StillCamera

Opis produktu

Firma PWP Katowice wykonała kompleksowo niżej wymienione roboty budowlane i montażowe przy realizacji kontraktu „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” o przepustowości 15.000 m3 ścieków surowych na dobę:

  • Bloki oczyszczalnia – reaktory biologiczne (2 kpl.) o przepustowości 5.000 m3/d każdy, łącznie 10.000 m3/d przy zastosowaniu metody osadu czynnego (zawieszonego).
  • Hala krat z kratami taśmowo-hakowymi z pompownią główną o przepustowości 15.000 m3/d.
  • Przepompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego.
  • Budynek odwadniania osadu nadmiernego – prasy taśmowe wraz z układem higienizacji i transportu osadu odwodnionego o przepustowości do 55 m3 osadu nadmiernego /h.
  • Budynek warsztatowy.
Nazwa kontraktu Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach
Termin realizacji 03.2011-09.2012
Kwota realizacji 10.044.281,00 zł netto
Klient/Inwestor INSTAL KRAKÓW S.A.