Punkt przyjmowania osadów z czyszczena kanalizacji

GDAŃSK PIASEK UKŁAD 913
IMG-20181025-WA0031IMG-20181025-WA0027PPOZK

Opis produktu

Opis

Funkcją instalacji jest umożliwienie wprowadzenia w układ technologiczny oczyszczalni ścieków osadów pochodzących z czyszczenia kanalizacji, dowożonych taborem asenizacyjnym. W  poszczególnych urządzeniach wchodzących w skład instalacji następuje oddzielanie większych zanieczyszczeń stałych, piasku oraz wypłukanie odseparowanego piasku.

Wstępna separacja następuje na kracie o prześwicie 150 mm. W dalszej części procesu oddzieleniu ulega frakcja większa od 10 mm, która trafia bezpośrednio do kontenera na zanieczyszczenia zgrubne. Części drobne poniżej 10 mm są wypłukiwane i wydzielane w separatorze-płuczce piasku, skąd trafiają do kontenera na piasek i części mineralne. 

Sposób działania

Osad z płukania studzienek kanalizacyjnych zrzucony z samochodu asenizacyjnego trafia poprzez kratę wstępną o prześwicie 150 mm do zbiornika stalowego w kształcie leja, wyposażonego w przenośnik ślimakowy-wałowy.

Osad z leja zasypowego trafia przenośnikiem ślimakowym-wałowym do separatora bębnowego części stałych typu BOP . W wyniku ruchu obrotowego bębna oraz na skutek działania doprowadzonej do bębna wody technologicznej zbrylona pulpa piaskowa załadowana do bębna ulega rozbiciu. Cząstki grubsze o rozmiarze powyżej 10 mm odprowadzone zostają bezpośrednio z bębna przenośnikiem ślimakowym  i gromadzone są w kontenerze części zgrubnych.

Frakcja o wymiarach poniżej 10 mm spływa grawitacyjne do żelbetowego leja, skąd pobierana jest przez pompę zatapialną pulpy piaskowej i trafia do separatora piasku zintegrowanego z płuczką . W wyniku intensywnego płukania wodą technologiczną (lub wodociągową) oraz mieszania mechanicznego, następuje wypłukanie części organicznych z pulpy piaskowej. Wypłukany piasek odprowadzany jest do kontenera za pomocą przenośnika ślimakowego. 

Wyposażenie

1. LEJ ZASYPOWY Z TRANSPORTEREM ŚLIMAKOWO-WAŁOWYM 

2. SEPARATOR BĘBNOWY CZĘŚCI STAŁYCH TYP BOP

3. TRANSPORTER CZĘŚCI STAŁYCH – PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY WAŁOWY

4. POMPA PULPY PIASKOWEJ Z RUROCIĄGIEM TŁOCZNYM 

5. SEPARATOR – PŁUCZKA PIASKU 

6. KOMPRESOR DO WZRUSZANIA PULPY PIASKU W LEJU

7. SZAFA ZASILAJĄCO – STEROWNICZA

Zadaj pytanie >>