Rowy

przenosniki_spiralne_bezwalowe_1
przenosniki_spiralne_bezwalowe_0przenosniki_spiralne_bezwalowe_2przenosniki_spiralne_bezwalowe_3przenosniki_spiralne_bezwalowe_5

Opis produktu

W ramach kontraktu nasza firma dokonała dostawy, montażu i uruchomienia przenośników spiralnych bezwałowych PSP U260 do transportu osadu odwodnionego.

Nazwa kontraktu

Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Rowy, gmina Ustka (Etap I i II)

Termin realizacji 11.2012 – 08.2013 r.
Kwota realizacji 407.000,00 zł netto
Klient/Inwestor EKOWODROL Sp. z o.o.