Silos wapna

Kategorie: ,
silos

Opis produktu

Opis

Silos wapna służy do magazynowania wapnaprzeznaczonego dla procesów higienizacji osadów ściekowych. Służyć on może również jako zbiornik składowania innych materiałów sypkich.

Standardowo wykonany jest ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie, opcjonalnie ze stali nierdzewnej.

Silos wapna wyposażony jest m.in. w system wzruszający wapno i zapobiegający jego blokowaniu się w silosie oraz filtr tkaninowy, zapobiegający pyleniu podczas załadunku wapna do silosa.

Wyposażenie

 • konstrukcja wsporcza,
 • przewód załadowczy,
 • filtr tkaninowy,
 • elektrowibrator na leju silosa,
 • system aeracji (opcja),
 • mieszacz boczny (opcja),
 • zasuwa nożowa,
 • zawór bezpieczeństwa,
 • balustrada ochronna na dachu,
 • drabina wejściowa,
 • podest obsługowy,
 • właz rewizyjny.

Parametry techniczne

Typowe objętości silosów wapna 5 m3 – 30 m3

Zadaj pytanie >>