Sito bębnowe SB

SB

Opis produktu

Opis

Sito bębnowe SB obrotowe czyszczone hydraulicznie przeznaczone jest do oddzielania zanieczyszczeń stałych ze ścieków, ich przepłukania, sprasowania i przetransportowania w kierunku wysypu. Sito SB może zostać zabudowane w stalowym zbiorniku, kanale lub na komorze piaskownika tworząc sitopiaskownik.

Działanie

Ściek napływa bezpośrednio do szczelinowego lub perforowanego kosza cedzącego sita bębnowego. Kosz cedzący zatrzymuje drobne cząstki stałe w zależości od dobranego prześwitu części cedzącej. Zainstalowana z przodu kosza płyta uszczelniająca zapobiega przepływu ścieków z pominięciem kosza. Gdy lustro ścieków wzrośnie do określonego poziomu, mierzonego za pomocą sondy pomiarowej, kosz automatycznie zaczyna się obracać, wynosząc odseparowane z dopływającego ścieku zanieczyszczenia ku górze. System płukania natryskowego (hydraulicznego czyszczenia kosza) wyposażony jest w dysze płuczące, które penetrują szczeliny (lub perforację) kosza sita, wspomagając zrzut zanieczyszczeń do centralnie umieszczonego transportera śrubowego, który następie wynosi skratki poza urządzenie. Podczas transportu skratki są przepłukiwane, odwodnione, zagęszczone, po czym trafiają do kontenera lub następnego przenośnika.

Wyposażenie

 • obrotowy bęben sita,
 • stałe zgrzebło,
 • układ płukania – hydraulicznego czyszczenia kosza sita,
 • zintegrowany spiralny wałowy transporter skratek,
 • system przepłukiwania skratek,
 • strefa prasowania i odcieku,
 • workownica skratek (opcja),
 • ogrzewanie i izolacja termiczna urządzenia (opcja).

Zalety

 • wysoka skuteczność separacji części stałych,
 • system przepłukiwania pozwalający usunąć wymywalne części organiczne ze skratek,
 • wysoki stopień odwodnienia i zagęszczenia skratek,
 • zwarta, solidna budowa,
 • mały pobór energii elektrycznej,
 • możliwość zabudowy w zbiorniku lub kanale,
 • bezobsługowa praca.

Parametry techniczne

Średnica kosza sita: 600 – 1000 mm
Kąt zabudowy sita: 35°
Prześwit (szczelina): 1 – 10 mm
Prześwit (perforacja): 3 – 6 mm
Przepustowość: do 720 m3/h
Redukcja masy: do 50 %
Odwodnienie: do 40 % s.m.
Materiał: stal nierdzewna

Karta katalogowa

 

Zadaj pytanie >>