Sitopiaskownik MiniCombi

minicombi

Opis produktu

Opis

Urządzenie zblokowane do mechanicznego oczyszczania ścieków typu MiniCombi zostało zaprojektowane specjalnie dla zoptymalizowania procesu mechanicznego oczyszczania ścieków w małych komunalno-miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Urządzenie łączy w sobie funkcje sita w zbiorniku zintegrowanego z prasą skratek oraz separatora piasku. Dodatkowo spełnia funkcje płukania i odwadniania skratek oraz oddzielania zanieczyszczeń pływających.

Sposób działania

Ścieki dopływające (grawitacyjnie lub pompowo) do urządzenia typu MiniCombi w pierwszym etapie kierowane są do komory rozprężnej sita. W komorze następuje separacja skratek: standardowo – na sicie spiralnym, opcjonalnie – na sicie bębnowym, obrotowym lub na kracie taśmowo-hakowej. W końcowej fazie transportu skratki z sita są prasowane i zrzucane do kontenera. Ścieki pozbawione skratek wpływają do komory separatora piasku, gdzie następuje sedymentacja piasku i innych części mineralnych, ich odwodnienie, transport i zrzut do kontenera. Praca urządzenia jest w pełni zautomatyzowana.

Wyposażenie

W zależności od potrzeb sitopiaskownik MiniCombi może zostać wyposażony dodatkowo w:

  • płuczkę skratek,
  • system przepłukiwania piasku,
  • przystosowanie urządzenia do pracy poza budynkiem,
  • system workowania skratek lub/i piasku.

Zalety

  • bezwałowa spirala,
  • zwarta, solidna budowa,
  • mały pobór energii elektrycznej,
  • wysoka skuteczność separacji skratek i piasku,
  • brak łożysk pracujących pod powierzchnią ścieków w przypadku spiral bezwałowych,
  • bezobsługowa praca.

Parametry techniczne

Przepustowość do 30 l/s
Stopień usuwania piasku 95% przy średnicy ziaren 0,2 mm
Doprowadzenie ścieków pompowo lub grawitacyjnie
Materiał urządzenie – stal nierdzewna, spirale – stal specjalna lub nierdzewna

Zadaj pytanie >>