Sitopiaskownik wirowy SPW

spw

Opis produktu

Opis

Urządzenie zblokowane do mechanicznego oczyszczania ścieków typu SPW zostało zaprojektowane specjalnie dla zoptymalizowania procesu mechanicznego oczyszczania ścieków w komunalno-miejskich i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Urządzenie łączy w sobie funkcje sita spiralnego (opcjonalnie bębnowego) w zbiorniku, zintegrowanego z prasą skratek oraz piaskownikiem wirowym. Dodatkowo spełnia funkcje płukania i odwadniania skratek oraz oddzielania zanieczyszczeń pływających.

Sposób działania

Ścieki dopływające (grawitacyjnie lub pompowo) do urządzenia w pierwszym etapie kierowane są do komory rozprężnej sita. W komorze następuje separacja skratek na sicie spiralnym, bębnowym lub obrotowym. W końcowej fazie skratki z sita spiralnego są prasowane i zrzucane do kontenera. Ścieki pozbawione skratek wpływają do komory piaskownika wirowego, gdzie dzięki sile odśrodkowej, grawitacji oraz tarcia zawarty w nich piasek opada w dolną, stożkową część piaskownika, skąd jest transportowany przenośnikiem spiralnym na zewnątrz urządzenia np. do kontenera piasku. Praca urządzenia jest w pełni zautomatyzowana.

Wyposażenie

W zależności od potrzeb urządzenie może zostać przystosowane do pracy poza budynkiem lub wyposażone dodatkowo w:

 • płuczkę skratek,
 • system napowietrzania piaskownika,
 • system separacji tłuszczu,
 • system workowania skratek i piasku.

Zalety

 • wysoka skuteczność separacji skratek i piasku,
 • bezwałowa spirala,
 • zwarta, solidna budowa,
 • mały pobór energii elektrycznej,
 • małe prędkości obrotowe,
 • brak łożysk pracujących pod powierzchnią ścieków w przy-padku spiral bezwałowych,
 • bezobsługowa praca.

Parametry techniczne

Przepustowość do 210 l/s
Stopień usuwania piasku 95% przy średnicy ziaren 0,2 mm
Doprowadzenie ścieków pompowo lub grawitacyjnie
Materiał urządzenie – stal nierdzewna, spirale – stal specjalna lub nierdzewna

Zadaj pytanie >>