Stacja zlewcza SZ

kpz

Opis produktu

Opis

Stacja zlewcza ścieków dowożonych służy do odbioru ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków wozami asenizacyjnymi.

Sposób działania

Stacja przyjmuje ścieki tylko od klientów posiadających odpowiedni identyfikator. Po zapięciu węża do wozu asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora, w stacji otwiera się zasuwa (sterowana pneumatycznie i elektrycznie) i następuje kontrolowany zrzut nieczystości. Ilość oraz parametry zrzucanych ścieków są mierzone i rejestrowane. Po zakończeniu spustu zasuwa zamyka się i uruchamia się płukanie naczynia pomiarowego, w którym znajdują się elektrody pomiarowe. W tym samym czasie drukuje się kwit informacyjny dla klienta. W przypadku prze kroczenia zadanych parametrów ścieków zasuwa może zostać zamknięta i zrzut ścieków przerwany. Dane o dostawie są za pisane w pamięci stacji do chwili ich przesłania do komputera. Zmiana parametrów stacji, dodawanie nowych Klientów oraz drukowanie raportów dotyczących dostaw odbywa się za pośrednictwem stacjonarnego lub przenośnego komputera.

W przypadku współpracy stacji z sitem  ścieki dopływają do komory rozprężnej urządzenia. W komorze następuje separacja skratek na sicie spiralnym SWZ lub sicie bębnowym SB. W końcowej fazie transportu skratki z sita spiralnego są prasowane i zrzucane do kontenera.

Wyposażenie

Układ kontrolno-pomiarowy ścieków dowożonych obejmuje (standardowo):

 • komputer sterujący, moduł identyfikujący przewoźników,
 • oprogramowanie do komputera PC (komunikacja, sczytywanie danych, zmiana parametrów stacji z centralnego komputera dyspozytorni), drukarkę,
 • przepływomierz,
 • ciąg spustowy ze stali nierdzewnej (wraz z naczyniem pomiarowym),
 • identyfikatory (10 szt.),
 • zasuwę z napędem pneumatycznym lub elektrycznym,
 • zawory sterujące pracą pomp,
 • kompresor (tylko w przypadku napędu pneumatycznego).

Opcje

 • pomiar pH i temperatury,
 • pomiar przewodnictwa,
 • automatyczny pobór prób,
 • zabudowa układu kontrolno-pomiarowego lub całej stacji zlewczej w kontenerze.

Zalety

 • pełna automatyzacja wymagająca jedynie okresowego nadzoru,
 • najwyższej jakości aparatura kontrolno-pomiarowa i materiały konstrukcyjne,
 • elastyczność projektu pozwalająca na zabudowę urządzenia w różnych warunkach,
 • szeroki wybór wariantów pozwalających optymalnie skonfigurować stację, uwzględniając specyfikę nieczystości przywożonych do danej stacji.

Parametry techniczne

Przepływ maksymalny do 160 l/s.

Zadaj pytanie >>