Tomaszów Bolesławiecki

Lubkow008
Lubkow001Lubkow002Lubkow003Lubkow004Lubkow005Lubkow006Lubkow007Lubkow009

Opis produktu

Realizacja zadania obejmowała następujące prace:

  • dostawa, montaż i uruchomienie kraty taśmowo-hakowej wraz z kanałem nierdzewnym,
  • montaż instalacji odwadniania osadu.