Toruń

CAM02328
CAM02308CAM02310CAM02314CAM02326CAM02329DSC09660

Opis produktu

W ramach kontraktu wykonana została kompletna linia transportu osadu odwodnionego o wydajności 4,5m3/h w skład której wchodziły urządzenia:

  • przenośniki spiralne bezwałowe PSP U320 (poziome i ukośne) w ilości 15 sztuk o łącznej długości ponad 85 metrów,
  • silos osadu odwodnionego V=46m3 z ruchomym dnem spiralnym RD (6 spiral),
  • silos osadu odwodnionego V=10m3 z ruchomym dnem spiralnym RD (4 spirale),

oraz linia transportu osadu wysuszonego:

  • przenośniki spiralne wałowe PWC300 z płaszczem i rdzeniem chłodzącym, w wersji przeciwwybuchowej Ex – 2 szt.
  • przenośniki spiralny bezwałowy PSP U320 – 1 szt.

 

Nazwa kontraktu Modernizacja gospodarki osadowej na Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu
Termin realizacji 06.2012 – 04.2013
Kwota realizacji 1.000.000,00 zł netto
Klient/Inwestor INSTAL BIAŁYSTOK S.A.