Wrocław – Janówek

dav

Opis produktu

W ramach realizacji kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu nowego systemu transportu osadu na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” przy ulicy Janowskiej we Wrocławiu”, nasza firma zaprojektowała, wyprodukowała, dostarczyła, zamontowała oraz uruchomiła kompletny układ transportu osadu wysuszonego w oparciu o Przenośniki Wałowe Chłodzące PWC z wałem dzielonym i płaszczem chłodzącym. 

Podczas transportu gorącego – wysuszonego osadu następuje jego schłodzenie do założonej temperatury. Obniżenie temperatury osadu uzyskuje się dzięki zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego systemu chłodzenia. Z uwagi na pylące właściwości gorącego i wysuszonego osadu zaprojektowaliśmy przenośniki wyposażone w system rozwiązań pozwalający na pracę w środowisku zagrożenia wybuchem.

Nazwa kontraktu Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu nowego systemu transportu osadu na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek” przy ulicy Janowskiej we Wrocławiu
Termin realizacji 12.2016-03.2017
Klient/Inwestor MPWiK S.A. we Wrocławiu