Wrocław 1

CAM00397
CAM00391CAM00394

Opis produktu

Realizacja kontraktu polegała na dostawie, montażu oraz uruchomieniu dla Oczyszczalni Ścieków Janówek we Wrocławiu układu transportu osadu odwodnionego o zawartości 18-25% s.m. oraz maksymalnej wydajności do 32 m3/h.

Układ transportu składał się z przenośników spiralnych podwójnych:

  • P1a, P1b bezwałowe przenośniki spiralne PSP U355TB (podwójne) – 2x 10m,
  • P2a, P2b bezwałowe przenośniki spiralne PSP U355TB (podwójne) – 2x 10m,
  • P3a, P3b bezwałowe przenośniki spiralne PSP U355TB (podwójne) – 2x 11m,
  • P4a, P4b bezwałowe przenośniki spiralne PSP U355TB (podwójne) – 2x 7m,
  • P4a, P4b bezwałowe przenośniki spiralne PSP U355TB (podwójne) – 2x 8m,
  • układ sterowania dla powyższych przenośników
Nazwa kontraktu Rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków
Termin realizacji 05.2011 – 07.2013
Kwota realizacji 1.280.000,00 zł netto
Klient/Inwestor BUDIMEX S.A.