Zamość

image001
image006image002image003image004image005

Opis produktu

W ramach kontraktu pn. „Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej w pompowni głównej na terenie Oczyszczalni ścieków w Zamościu”, nasza firma wykonała roboty polegające na dostawie i zamontowaniu kraty taśmowo-hakowej KTH w zbiorniku przepompowni ścieków o przepustowości maksymalnej 880 l/s.

Nazwa kontraktu Dostawa i montaż kraty taśmowo-hakowej w pompowni głównej na terenie Oczyszczalni ścieków w Zamościu
Termin realizacji 10.2016
Klient/Inwestor PGK Zamość