Zawadzkie

sitopiaskownik_3
prasa_tasmowa_1prasa_tasmowa_2sitopiaskownik_1sitopiaskownik_4sitopiaskownik_6sitopiaskownik_7stacja_zlewcza_sciekow_dowozonych_2

Opis produktu

W ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie” firma PWP Katowice zrealizowała kontrakt polegający na pracach budowlanych oraz dostawie, montażu i uruchomieniu urządzeń technologicznych:

  • Sitopiaskownik typ Combi 1295FA z sitem SWZ500 wyposażony w system napowietrzania i odtłuszczania,
  • Stacja zlewcza ścieków dowożonych,
  • Prasa do odwadniania osadu o szerokości taśmy 1000 mm,
  • Układ transportu i higienizacji osadu odwodnionego,
  • Silos na wapno,
  • Krata taśmowo-hakowa KTH SCC 500×4550/20 wraz z praską do skratek
  • Przebudowa drogi oraz budowa wiaty dla sitopiaskownika.
Nazwa kontraktu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem, ul. Ogrodowa
Odbiór robót I kwartał 2011 r.
Kwota realizacji 913.000,00 zł netto
Klient/Inwestor Zakład Gospodarki Komunalnej ZAW-KOM Sp. z o.o.