Złotoryja

Zlotoryja01
Zlotoryja06Zlotoryja07Zlotoryja08Zlotoryja09Zlotoryja02Zlotoryja03Zlotoryja04Zlotoryja05

Opis produktu

Zakończyły się prace montażowe i rozruchowe na Oczyszczalni ścieków w Złotoryi.

W ramach kontraktu nasza firma wykonała następujące urządzenia:

  1. Przenośniki spiralne bezwałowe do transportu osadu odwodnionego PSP U260 w ilości 15 sztuk o łącznej długości ponad 120 metrów
  2.  Układ higienizacji osadu składający się z silosa wapna o pojemności czynnej 10m3, mieszarki osadu z wapnem oraz dozownika-przenośnika wapna.