Realizacja kontraktu: „Modernizacja gospodarki osadowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu”.

W ramach kontraktu nasza firma dostarczyła i zamontowała następujące urządzenia:

  • silos osadu odwodnionego wyposażony w hydrauliczne dno ruchome,
  • układ przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu odwodnionego na suszarnię osadu,
  • układ przenośników spiralnych bezwałowych do transportu osadu wysuszonego z suszarni osadu,

ZDJĘCIA Z REALIZACJI